Junttan PM20
Cat 325
Hydraulisk boreudstyr
Hitachi 350
Spunsvibrator

Kompetencer

Vores primære kompetenceområder er:Jord & Kloak

Ivan Jakobsen A/S er godkendt af Kloakmestererns kvalitetskontrol kks.Vi udfører alle former for kloakarbejder bla.: byggemodning, kloakrenovering, kloakseparering både hovedkloak og paracellhuse, TV inspektion, nedsivning af spildevand i oplandet. osv...

Anlægsarbejde

Vi udfører alle former for anlægsarbejde, veje, cykelstier, industripladser. Natur genopretning, vandløb og vådområder. Byggemodninger og jord arbejder for industri byggeri osv...

Vandbygning

Vi udfører kajanlæg i spuns og hårdt træ, færgelejer, bådebroer m.m.

Ramning

Vi udfører alle former for rammearbejder, herunder ramning af stål- og træpæle med 1 - 6 tons hammer . Nedviberering af spuns- og Københavnervægge i forbindelse med byggegruber og støttevægge, samt sekantpælevægge. Vi udfører også vibrationsmålinger i forbindelse med ramning.

Fundering

Vi udfører alle former for fundering, som pælefundering, borede brøndfundering og sandpudefundering.

Miljøforbedring

Vi udfører oprensning efter olie og benzinforureninger, klorede opløsningsmidler samt tungmetal forurenet jord.

Vognmand/Transport

Firmaet udfører alle former for maskintransport med blokvogn, samt levering af sand, st. grus, specialgrus. knust beton/asfalt samt muld og kompostjord. Derudover udfører firmaet også mindre kranopgaver samt container udlejning.