Kompetencer​

Vores primære kompetenceområder er:​

Jord & Kloak

Ivan Jakobsen A/S er godkendt af Kloakmestererns kvalitetskontrol kks.Vi udfører alle former for kloakarbejder bla.: byggemodning, kloakrenovering, kloakseparering både hovedkloak og paracellhuse, TV inspektion, nedsivning af spildevand i oplandet. osv...​​

Anlægsarbejde

Vi udfører alle former for anlægsarbejde, veje, cykelstier, industripladser. Natur genopretning, vandløb og vådområder. Byggemodninger og jord arbejder for industri byggeri osv...​

Vandbygning

Vi udfører kajanlæg i spuns og hårdt træ, færgelejer, bådebroer m.m.

Ramning

Vi udfører alle former for rammearbejder, herunder ramning af stål- og træpæle med 1 - 6 tons hammer . Nedviberering af spuns- og Københavnervægge i forbindelse med byggegruber og støttevægge, samt sekantpælevægge. Vi udfører også vibrationsmålinger i forbindelse med ramning.​

Fundering

Vi udfører alle former for fundering, som pælefundering, borede brøndfundering og sandpudefundering.​

Miljøforbedring

Vi udfører oprensning efter olie og benzinforureninger, klorede opløsningsmidler samt tungmetal forurenet jord.​

Vognmand/Transport

Firmaet udfører alle former for maskintransport med blokvogn, samt levering af sand, st. grus, specialgrus. knust beton/asfalt samt muld og kompostjord. Derudover udfører firmaet også mindre kranopgaver samt container udlejning.​

​Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S

Farvervej 13

7600 Struer

CVR: 15033975

 

Tlf.: 97 85 23 02

E-mail: info@ivan-jakobsen.dk